Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νευροεπιστήμες

Πρόγραμμα Σπουδών

   

 
 
 
Κωδικός Μαθήματος 

 Τίτλος Μαθήματος

 Υποχρεωτικό (Υ)

Επιλογής (Ε)

 ECTS*

       
  Α΄ Εξάμηνο 
NEURO 101 Κυτταρικές- Μοριακές Νευροεπιστήμες Υ 8
NEURO 102 Συστημικές Νευροεπιστήμες Υ 8
NEURO 103 Αρχές και Μέθοδοι Μελέτης Νευρικού Συστήματος Υ 5
NEURO 104 Αναπτυξιακή Νευροβιολογία  Ε 4
NEURO 105 Στατιστική Υ 4
NEURO 106 Ανάπτυξη Φαρμάκων Ε 2
NEURO 107 Απεικόνιση, Ανατομία και Βιολογικά Φαινόμενα του Κ.Ν.Σ. στον  Άνθρωπο Ε 2
NEURO 108 Φυσιολογία του Υποθαλάμου-Υποφυσιακού Άξονα Ε 2
Σύνολο  Α΄ εξαμήνου  (τουλάχιστον) 30
Β΄ Εξάμηνο 
NEURO 201 Νευροχημεία / Νευροφαρμακολογία Υ 6
NEURO 202 Ψυχοφαρμακολογία Ε 4
NEURO 203 Νευροαναγεννητική Φαρμακολογία Ε 4
NEURO 204 Νευροψυχολογία: Θεωρία και Εφαρμογές Ε 4
NEURO 205  Νευροβιολογία και Ψυχοφαρμακολογία της Ανταμοιβής, του Εθισμού και της Κατάθλιψης  Ε   6
NEURO 206  Παθοφυσιολογία και Μοριακή Βάση Νευρολογικών Νοσημάτων Ε  6
NEURO 207  Κυτταρικοί Μηχανισμοί Μνήμης και Μάθησης  Ε  6
 NEURO 208  Αρχές Μοντελοποίησης Νευρικών Κυκλωμάτων   Ε   3 
Σύνολο Β΄εξαμήνου  (τουλάχιστον) 30

Γ΄ Εξάμηνο 

NEURO 301 Εργαστηριακή Άσκηση Υ 15
NEURO 302 Εργαστηριακή Άσκηση Υ 15
Σύνολο Γ' Εξαμήνου   (τουλάχιστον) Σύνολο 30
  Δ΄ Εξάμηνο     
NEURO 401 Μεταπτυχιακή Εργασία Υ 30
      30
    Σύνολο ECTS Α+Β+Γ+Δ Εξαμήνου 120