Η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Βιολογίας και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2023−2024, Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Νευροεπιστήμες» (Neurosciences) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’).

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ως επισπεύδουσα Σχολή.

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Νευροεπιστήμες» (MSc in Neurosciences), επίπεδο  επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,  σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4763/2020.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Νευροεπιστήμες, με έμφαση στις Κυτταρικές - Μοριακές Νευροεπιστήμες, τις Νευροεπιστήμες που μελετούν την Ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος και τις Κλινικές Νευροεπιστήμες.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα στην περιοχή των Νευροεπιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε Ερευνητικά Ιδρύματα, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον Παραγωγικό Τομέα στην χώρα μας και διεθνώς.